Lokalhistorie "Ei øskje med brev"

Arrangementsinformasjon

Boka «Ei øskje med brev» bygger på over ett hundre år gamle brev mellom Mimmi og Ola Vorraa, to lærere fra Kopervik som fant hverandre i ung kjærlighet. De skrev om livet som lærere på Karmøy og i Førresfjorden i Tysvær. I tillegg til biografiske og fortellende innslag, har boka forskningsbaserte refleksjoner om arbeidsliv, kjønnsroller, skole og religion i mellomkrigstiden.

Boka er skrevet av dr. philos Alf Gunnar Eritsland (f. 1949). Har er utdannet ved Universitetet i Oslo og har i flere år vært norsklærar og forskar ved OsloMet. Eristland er barnebarn av de to hovedpersonene i boka.

karmøy bibliotek
karmøy folkebibliotek
litteratur
kultur i karmøy
karmøy
kopervik
vormedalforlag