Litterært pusterom - Skudeneshavn

Arrangementsinformasjon

Velkommen til litterært pusterom, en litteraturopplevelse her og nå. Dette er en ny form for lesesirkel etter mønster fra England som heter shared reading. Flere av de ansatte er leseledere, og de vil lese en utvalgt novelle og et dikt. Alle vil få utdelt tekstene som vi leser. Underveis i lesningen snakker vi om hvordan vi oppfatter teksten. Her er det ikke litterær analyse som er i sentrum, men selve møtet mellom teksten og menneskene som leser den sammen. Du kan bare lytte om du foretrekker det og forberedelse er ikke nødvendig. Kanskje får du utfordret deg selv og dine egne tanker?

karmøybibliotek
kulturikarmøy
karmøy
karmøy folkebibliotek
litteratur
lesesirkel
karmøyfolkebibliotek
kultur i karmøy
litterært pusterom
litterærtpusterom
skudenes
skudeneshavn
sharedreading

Restriksjoner

Det er begrenset antall plasser på alle våre arrangement, for at det skal være trygt for alle og god plass. Alle som deltar må løse ut billett i Ticketco i forkant, da vi har kontroll på hvem som deltar ved eventuell smittesporing.

Hold deg hjemme ved luftveissymptomer eller om du sitter i karantene. Husk å holde minst 1 meters avstand til andre. Praktiser god hånd- og hostehygiene.