Karmøydebatten - Til beste for Karmøy - Hva kan Åkrehamn gjøre

Arrangementsinformasjon

Karmøydebatten: Til beste for Karmøy - hva kan Åkrehamn bidra med? 

Hvordan skal vi klare å samle Karmøy?
Etter kommunesammenslåingen i 1965, ble Karmøys sju kommuner slått sammen til en. I dag har vi tre byer og flere tettsteder i kommunen. Hvordan skal vi få alle til å dra lasset i samme retning, slik at vi får det beste ut av den flotte kommunen vår?

Harald Dale leder debatten, i panelet sitter by- og samfunnsplanlegger i Karmøy kommune Vigleik Winje mfl.

Det blir begrenset med plasser, men arrangementet skal strømmes. Alle smittevernstiltak vil bli ivaretatt.

karmøy bibliotek
karmøy folkebibliotek
karmøydebatten
åkrehamn
kulturikarmøy
karmøy
karmøyfolkebibliotek

Restriksjoner

Hold deg hjemme ved luftveissymptomer eller om du sitter i karantene. Husk å holde minst 1 meters avstand til andre. Praktiser god hånd- og hostehygiene.
Helsa og sikkerheten til våre lånere og medarbeidere har høyeste prioritet, og vi har derfor innført flere tiltak i samråd med smittevernoverlegen i Karmøy.